Final report of the citizen science project 'Biodiversity Now'

 

Introduction

Project Biodiversity Now is among the largest citizen science projects in Denmark. Using the app NaturTjek, thousands of Danish volunteers gathered more than 1 million observations of carefully chosen species and habitats during the period 2015 - 2020.

The purpose of the project is to create new knowledge concerning the state of Danish biodiversity while involving the general population in the gathering of data.

The project is funded by Aage V. Jensen naturfond with DKK 15 million.

Project Biodiversity Now is a collaboration between Danmarks Naturfredningsforening (The Danish Society for Nature Conservation) managing the project, and researchers from the University of Copenhagen (CMEC) and University of Aarhus (DCE).


1.164.611

Observations

538.821

Observations of species

625.790

Observations of habitats

27.693

Participants

Se videoen om Projekt Biodiversitet Nu og appen NaturTjek

Results

1. The Danish Natural Capital Index

Se nogle af landets borgmestre og Seniorforsker Rasmus Ejrnæs (Aarhus Universitet, DCE) kommentere på det nye Naturkapitalindeks. 

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna."

Kommunernes interaktive Naturkapitalindeks 

I det nye Naturkapitalindeks kan man sammenligne en kommunes NKI for henholdsvis 2015 og 2020. Som noget helt nyt kan man se kommunens Naturkapitalindeks-point udelukkende for kommunens naturarealer ved at klikke på ”Kun natur”. Herudover, er det gjort nemt at se kommunernes rangering overfor hinanden. Beregningerne bygger på eksisterende data om arealtyper fra Danmarks Miljøportal, Kortforsyningen samt Landbrugsstyrelsen, og beregningen af bioscore fra det danske biodiversitetskort. Hvis du oplever problemer med at åbne Naturkapitalindekset, anbefaler vi at skifte browser til f.eks. Google Chrome. 

Naturkapitalindekset viser, hvordan en kommunes samlede arealinddeling og naturværdi fordeler sig. X-aksen afspejler kommunens samlede areal opgjort i procent fra 0-100, og opdelt i forskellige arealtyper. Y-aksen viser naturværdien af arealtyperne opgjort fra 0-100, fra ingen til national naturværdi. Se større format af Naturkapitalindekset her. 

Danmarks interaktive Naturkapitalindeks

I indekset, nedenfor, kan man sammenligne Danmarks samlede NKI for henholdsvis 2015 og 2020. Som noget nyt kan man klikke på "Kun natur" for at se Naturkapitalindeks-point udelukkende udregnet  for landets skove, søer, enge og moser, samt heder og overdrev. Se større format af Naturkapitalindekset her. 
Hvis du oplever problemer med at åbne Naturkapitalindekset, anbefaler vi at skifte browser til f.eks. Google Chrome. 

2. The Danish Nature Development Index

Professor at the University of Copenhagen (CMEC) Carsten Rahbek explains The Nature Development Index of Denmark

Choose two different indices to compare their development. Hover the cursor above the graphs to see the index number for each year.

3. Habitats

The mobile application 'NatureCheck'

Advice and Considerations 

Communication and user engagement 

Visualisering: Brugerrejse, kommunekort, Arla’s mælkekarton  

User satisfaction 

Brugerstatisk

Hvor mange har været med?
Hvor mange har registreret arter?
Hvor mange har registreret levesteder?
Hvor længe har folk været med?
Hvor tilfredse har folk været for at deltage?

De vigtigste resultater fra survey + tilfredsundersøgelse og hvad kan vi bruge den viden til fremadrettet?

Har det været svært at registrere?

Project team

Simon Leed Krøs

Senior Project Manager, Biodiversity Now

smartphone+ 45 30 51 61 40

mailbiodiversitetnu@dn.dk

Simon Leed Krøs

Carsten Rahbek

Professor, University of Copenhagen (CMEC)

mailcrahbek@sund.ku.dk

Carsten Rahbek

Rasmus Ejrnæs

Senior Scientist, University of Aarhus (DCE)

mailrasmus@bios.au.dk

Rasmus Ejrnæs

keyboard_arrow_up