Projekt Biodiversitet Nu

 

 

Projekt Biodiversitet Nu er et forskningsprojekt, som i årene 2015 til 2020 har undersøgt naturens tilstand og udvikling i Danmark. Formålet med projektet har været at skabe ny viden om, hvordan biodiversiteten har det og samtidig inddrage den brede danske befolkning i indsamlingen af naturdata. 

Med app’en NaturTjek har mere end 27.000 danskere registreret over en million observationer af udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder, som forskerne efterfølgende har bearbejdet og analyseret. Dermed er Projektet Biodiversitet Nu verdens første citizen science projekt, som har undersøgt udviklingen for et lands biodiversitet ved hjælp af frivillige borgere.

Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og forskere fra Københavns Universitet (CMEC) samt Aarhus Universitet (DCE), og er blevet til gennem en bevilling på 15 millioner kroner fra Aage. V. Jensen Naturfond.

Projekt Biodiversitet Nu består af tre delprojekter

Naturens Udviklingsindeks
Frivillige borgere har med app’en NaturTjek registreret 30 arter af planter, dyr og svampe i perioden 2015 til 2020. Med borgernes data har forskere på Københavns Universitet (CMEC) undersøgt, hvordan naturen har udviklet sig på landsplan, i landets fem regioner og fordelt på landskabstyper.
 

Se Naturens Udviklingsindeks

Kommunernes Naturkapitalindeks
På baggrund af det nationale biodiversitetskort har forskere på Aarhus Universitet (DCE) kortlagt, hvor rig hver enkelt af landets kommuner er på natur. Kortlægningen kan bruges som udgangspunkt for kommunernes naturforvaltning.

 

Se Kommunernes Naturkapitalindeks

Kommunernes Levesteder
Frivillige borgere har med app’en NaturTjek registreret levesteder i naturen, ved at swipe 12 levesteder til og fra på mobilen i en 10 meter radius. Forskere har ved hjælp af borgernes data kunne kortlægge kvaliteten af småbiotoper i Danmark.

 

Se Kommunernes Levesteder

Se videoen om Projekt Biodiversitet Nu og appen NaturTjek

Pressefotos

Må udelukkende bruges i forbindelse med Projekt Biodiversitet Nu. Billeder skal angives med den givne Copyright-tekst.

NaturTjekker © Projekt Biodiversitet Nu: Camilla Hylleberg

NaturTjek - app © Projekt Biodiversitet Nu

NaturTjek - app © Projekt Biodiversitet Nu

Campanula rotundifolia © Biopix: S Drozd Lund

Dendrocopos major © Biopix: S Drozd Lund

Calopteryx virgo © Biopix: JC Schou

Gjesing Mose © Biopix: N Sloth

Filsoe Vindum Skov © Biopix: JC Schou

Klithede © Biopix: JC Schou

Allindelille Fredskov © Biopix: S Drozd Lund

Fotokreditering

På dette site bruges billeder fra BioPix og Danmarks Naturfredningsforening.​

 

 • Blåvinget pragtvandnymfe (Calopteryx virgo) © Biopix: JC Schou
 • Liden klokke (Campanula rotundifolia) © Biopix: S Drozd Lund
 • Stor flagspætte (Dendrocopos major) © Biopix: S Drozd Lund
 • Bølleblåfugl (Plebejus optilete) © Biopix: JK Overgaard
 • Egern (Sciurus vulgaris) © Biopix: IN Nielsen
 • Gjesing Mose © Biopix: N Sloth
 • Klithede © Biopix: JC Schou

 

 

 • Jydelejet Møn © Danmarks Naturfredningsforening: Morten Svane / Svane Media 
 • Stengærde med blomster © Danmarks Naturfredningsforening: Simon Leed Krøs / DN
 • Ulvshale skov på Møn © Danmarks Naturfredningsforening: Morten Svane / Svane Media
 • Skjern Å © Danmarks Naturfredningsforening: Emma Susanna Turrki / DN
 • Træstamme med mos, naturskov © Danmarks Naturfredningsforening
 • Strand ved Kattegat. Stranden v. Melby Overdrev © Danmarks Naturfredningsforening: Eva Krohn Svendsen / DN 
 • Hedelyng © Danmarks Naturfredningsforening: Kristian Ørsted Pedersen / DN 
 • Seksplettet køllesværmer © Danmarks Naturfredningsforening: Kristian Ørsted Pedersen / DN
 • Engen på Skovsgaard © Danmarks Naturfredningsforening: Marianne Krag Petersen / DN
keyboard_arrow_up