Kommunernes Levesteder

Foto: Mikkel Jezequel

Over 20.000 danskere indsamlede med app’en NaturTjek 625.970 observationer af udvalgte levesteder i perioden 2015 til 2020. Det er disse observationer, som efter behandling af forskere fra Aarhus Universitet (DCE), er blevet til det, vi kalder Kommunernes Levesteder.

Kommunernes Levesteder viser de 12 levesteder i landets kommuner sammenlignet med landsgennemsnittet. Levestedsroserne illustrerer, hvor udbredte de 12 udvalgte levesteder er i hver kommune.

Kommunernes Levestedskort

Klik rundt på kortet og se resultaterne af levestederne for landets kommuner.

Kommunernes levesteder er... Bla bla bla.... lidt ala det der stod før: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.  Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Metode

Her er dokumenterne der ligger til grund for Kommunernes Levesteder 2021, udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet (DCE). Læs mere om omkring de 12 udvalgte levesteder der har ligget til grund for levestedsanalysen, og i metodepapiret kan du blandt andet læse om forskningsmetoden benyttet til at udforme de 98 levestedsroser.

De 12 udvalgte levesteder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Det er vigtigt at sikre dynamiske processer i form af kystdynamik, naturlig hydrologi og store planteædere i naturlige tætheder, idet de skaber og opretholder lysåbne levesteder. I områder hvor det ikke er muligt at sikre vilde processer, kan det være nødvendigt med menneskestyrede indgreb for at modvirke tilgroning med høje urter og vedplanter samt ophobning af førne. Høslæt, herunder græsslåning i haven, simulerer græsning, og i den optimale udgave fordeles høslættet på forskellige tider af året, sådan at hele arealet ikke slås på samme tid, og i hvert fald ikke i sommermånederne, hvor insekterne lever på planterne. Desuden bør man slå uden om buske og træer, da disse huser mange arter. Forstyrrelser kan også bestå i brand, sandflugt, oversvømmelser, beskadigelse af træer eller afskrabning af græstørv eller muldlag. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten).

Blomster er vigtige for bestøverfaunaen, og det er vigtigt at være opmærksom på hvordan plantevalget påvirker blomstringen af insektbestøvede planter gennem året. Pil er en vigtig resurse i det tidlige forår og dernæst følger blomstrende buske og frugttræer forår og forsommer, og det samme gælder løvskovens forårsflor af anemoner, kodrivere, lungeurt og lærkesporer. Højsommerens blomster er mest at finde blandt urter knyttet til græsland, eng og mose. I sensommeren blomstrer hedelyng og her kan områder med ekstensiv græsning også stadigvæk byde på en forlænget blomstring. I efteråret er der færre blomstrende arter, men eksempelvis vedbend er en vigtig blomsterresurse langt ind i efteråret. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten).

Det er vigtigt at undlade at fælde de gamle træer, hvilket kræver en varig beskyttelse af enkelttræer eller hele områder. I byerne kan bevarelsen kræve, at træet sikres ved beskæring, så det ikke skader bygninger eller mennesker hvis store grene knækker eller træet vælter. Veterantræer og dødt ved rummer særligt værdifulde levesteder for truede arter og er en mangelvare i alle typer af landskaber. Svækkede træer og døde stammer er relativt nemme at skabe gennem aktive indgreb. Således kan man fremme veterantræer med hulheder og sårskader gennem veteranisering af sunde træer, hvor man målrettet beskadiger træet, uden at slå det ihjel. Beskadigelsen kan foregå ved at skære topgrene af træet (styning), lave sårskader med sav (huller i stamme eller delvis ringning), bortsprænge topgrene eller afbrænde basis af træstammen. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten).

Naturlig hydrologi skabes lokalt ved at lukke grøfter og dræn, fjerne spærringer, diger og pumper, genslynge vandløbsstrækninger, hæve vandløbsbunden, ophøre med grødeskæring eller regulere indvinding af grundvand. I byen er det nemmeste tiltag at grave en lille dam eller vandhul. I en have kan det bestå i en nedgravet plastikbalje med lidt jord og sten, og i store haver og parker kan der blive plads til lidt større vandhuller med plads til bredvegetation af eng- og sumpplanter, nogle piletræer og lidt store sten eller dødt træ som overvintringssteder for dyrene på land. Det hører med til naturlig hydrologi, at vandstanden kan svinge, og små vandhuller kan helt naturligt tørre ud om sommeren – det er med til at skabe variation. Hvis det er grundvand som vælder frem skabes ofte et område som er forsumpet hele året eller hvor man kan se vandbevægelse – det har særlig stor værdi for mange arter af dyr og planter. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Spørgsmål og svar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Det er vigtigt at sikre dynamiske processer i form af kystdynamik, naturlig hydrologi og store planteædere i naturlige tætheder, idet de skaber og opretholder lysåbne levesteder. I områder hvor det ikke er muligt at sikre vilde processer, kan det være nødvendigt med menneskestyrede indgreb for at modvirke tilgroning med høje urter og vedplanter samt ophobning af førne. Høslæt, herunder græsslåning i haven, simulerer græsning, og i den optimale udgave fordeles høslættet på forskellige tider af året, sådan at hele arealet ikke slås på samme tid, og i hvert fald ikke i sommermånederne, hvor insekterne lever på planterne. Desuden bør man slå uden om buske og træer, da disse huser mange arter. Forstyrrelser kan også bestå i brand, sandflugt, oversvømmelser, beskadigelse af træer eller afskrabning af græstørv eller muldlag. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten).

Blomster er vigtige for bestøverfaunaen, og det er vigtigt at være opmærksom på hvordan plantevalget påvirker blomstringen af insektbestøvede planter gennem året. Pil er en vigtig resurse i det tidlige forår og dernæst følger blomstrende buske og frugttræer forår og forsommer, og det samme gælder løvskovens forårsflor af anemoner, kodrivere, lungeurt og lærkesporer. Højsommerens blomster er mest at finde blandt urter knyttet til græsland, eng og mose. I sensommeren blomstrer hedelyng og her kan områder med ekstensiv græsning også stadigvæk byde på en forlænget blomstring. I efteråret er der færre blomstrende arter, men eksempelvis vedbend er en vigtig blomsterresurse langt ind i efteråret. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten).

Det er vigtigt at undlade at fælde de gamle træer, hvilket kræver en varig beskyttelse af enkelttræer eller hele områder. I byerne kan bevarelsen kræve, at træet sikres ved beskæring, så det ikke skader bygninger eller mennesker hvis store grene knækker eller træet vælter. Veterantræer og dødt ved rummer særligt værdifulde levesteder for truede arter og er en mangelvare i alle typer af landskaber. Svækkede træer og døde stammer er relativt nemme at skabe gennem aktive indgreb. Således kan man fremme veterantræer med hulheder og sårskader gennem veteranisering af sunde træer, hvor man målrettet beskadiger træet, uden at slå det ihjel. Beskadigelsen kan foregå ved at skære topgrene af træet (styning), lave sårskader med sav (huller i stamme eller delvis ringning), bortsprænge topgrene eller afbrænde basis af træstammen. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten).

Naturlig hydrologi skabes lokalt ved at lukke grøfter og dræn, fjerne spærringer, diger og pumper, genslynge vandløbsstrækninger, hæve vandløbsbunden, ophøre med grødeskæring eller regulere indvinding af grundvand. I byen er det nemmeste tiltag at grave en lille dam eller vandhul. I en have kan det bestå i en nedgravet plastikbalje med lidt jord og sten, og i store haver og parker kan der blive plads til lidt større vandhuller med plads til bredvegetation af eng- og sumpplanter, nogle piletræer og lidt store sten eller dødt træ som overvintringssteder for dyrene på land. Det hører med til naturlig hydrologi, at vandstanden kan svinge, og små vandhuller kan helt naturligt tørre ud om sommeren – det er med til at skabe variation. Hvis det er grundvand som vælder frem skabes ofte et område som er forsumpet hele året eller hvor man kan se vandbevægelse – det har særlig stor værdi for mange arter af dyr og planter. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Handlemuligheder for forbedring af levesteder i kommunen

Blomster

Blomster er vigtige for bestøverfaunaen, og det er vigtigt at være opmærksom på hvordan plantevalget påvirker blomstringen af insektbestøvede planter gennem året. Pil er en vigtig resurse i det tidlige forår og dernæst følger blomstrende buske og frugttræer forår og forsommer, og det samme gælder løvskovens forårsflor af anemoner, kodrivere, lungeurt og lærkesporer. Højsommerens blomster er mest at finde blandt urter knyttet til græsland, eng og mose. I sensommeren blomstrer hedelyng og her kan områder med ekstensiv græsning også stadigvæk byde på en forlænget blomstring. I efteråret er der færre blomstrende arter, men eksempelvis vedbend er en vigtig blomsterresurse langt ind i efteråret. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten).


 

Gamle træer 

Det er vigtigt at undlade at fælde de gamle træer, hvilket kræver en varig beskyttelse af enkelttræer eller hele områder. I byerne kan bevarelsen kræve, at træet sikres ved beskæring, så det ikke skader bygninger eller mennesker hvis store grene knækker eller træet vælter. Veterantræer og dødt ved rummer særligt værdifulde levesteder for truede arter og er en mangelvare i alle typer af landskaber. Svækkede træer og døde stammer er relativt nemme at skabe gennem aktive indgreb. Således kan man fremme veterantræer med hulheder og sårskader gennem veteranisering af sunde træer, hvor man målrettet beskadiger træet, uden at slå det ihjel. Beskadigelsen kan foregå ved at skære topgrene af træet (styning), lave sårskader med sav (huller i stamme eller delvis ringning), bortsprænge topgrene eller afbrænde basis af træstammen. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten)


 

Dynamiske processer 

Det er vigtigt at sikre dynamiske processer i form af kystdynamik, naturlig hydrologi og store planteædere i naturlige tætheder, idet de skaber og opretholder lysåbne levesteder. I områder hvor det ikke er muligt at sikre vilde processer, kan det være nødvendigt med menneskestyrede indgreb for at modvirke tilgroning med høje urter og vedplanter samt ophobning af førne. Høslæt, herunder græsslåning i haven, simulerer græsning, og i den optimale udgave fordeles høslættet på forskellige tider af året, sådan at hele arealet ikke slås på samme tid, og i hvert fald ikke i sommermånederne, hvor insekterne lever på planterne. Desuden bør man slå uden om buske og træer, da disse huser mange arter. Forstyrrelser kan også bestå i brand, sandflugt, oversvømmelser, beskadigelse af træer eller afskrabning af græstørv eller muldlag. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten)


 

Naturlig hydrologi 

Naturlig hydrologi skabes lokalt ved at lukke grøfter og dræn, fjerne spærringer, diger og pumper, genslynge vandløbsstrækninger, hæve vandløbsbunden, ophøre med grødeskæring eller regulere indvinding af grundvand. I byen er det nemmeste tiltag at grave en lille dam eller vandhul. I en have kan det bestå i en nedgravet plastikbalje med lidt jord og sten, og i store haver og parker kan der blive plads til lidt større vandhuller med plads til bredvegetation af eng- og sumpplanter, nogle piletræer og lidt store sten eller dødt træ som overvintringssteder for dyrene på land. Det hører med til naturlig hydrologi, at vandstanden kan svinge, og små vandhuller kan helt naturligt tørre ud om sommeren – det er med til at skabe variation. Hvis det er grundvand som vælder frem skabes ofte et område som er forsumpet hele året eller hvor man kan se vandbevægelse – det har særlig stor værdi for mange arter af dyr og planter. Læs mere her (link til virkemiddelrapporten)


 

Sådan forbedrer kommunen sine levesteder:

  • Forbedre vilkårene for truede og sårbare arter
  • Udtage jord og skabe ny natur
  • Forbedre kortlægning af specielt truede og sårbare arter
  • Sikre den bedst mulige beskyttelse af den værdifulde natur

Virkemiddelkatalog for naturVirkemiddelkatalog for natur

Kontakt

Simon Leed Krøs

Projektleder, Projekt Biodiversitet Nu

smartphone+ 45 30 51 61 40

mailbiodiversitetnu@dn.dk

Simon Leed Krøs

Rasmus Ejrnæs

Seniorforsker ved Aarhus Universitet

mailrasmus@bios.au.dk

Rasmus Ejrnæs

Nyheder

25.02.2021

Bykommuner i bund og Fanø i top: Ny undersøgelse rangerer naturen i Danmark

Hvis man kunne værdisætte naturen i din kommune med ét tal, hvad ville det så være? Det har forskere på Aarhus Universitet regnet på og kåret Danmarks mest og mindst biodiverse kommuner.

11.11.2020

Ny undersøgelse: Bynaturen i Danmark er i fremgang

Naturen i og nær byerne er i fremgang, viser et nyt borgerinddragelsesprojekt. I vores naturområder og i landbruget viser undersøgelsen ingen tegn på bedring for naturen.

keyboard_arrow_up